Bestemmelser for anvendelse af klubbens faciliteter. 

Udover vedtægterne er der følgende bestemmelser for anvendelse af klubbens
faciliteter:

I princippet kan VISKI-medlemmer bade 24/07/365.
Faciliteterne kan dog i perioder være anvendt til arrangementer
eller andet, hvilket fremgår af aktivitetskalenderen.
Dette betyder ikke at man ikke kan bade,
men der kan være visse hensyn at tage.

Vinterbadesæsonen foregår i perioden primo oktober til ultimo marts,
hvor der er adgang til sauna.

Udenfor vinterbadesæsonen er alle dog velkommen til at bade og benytte
omklædningsrummene, dog under hensyntagen til, at det er windsurferne,
der er primære brugere af huset i sommersæsonen.

Der er ikke længere faste badedage, bortset fra Søndage,
hvor klubben kl. 0900 byder på et stykke morgenbrød,
kaffe og måske lidt "Badevand", ved selvbetjening,
så længe der er noget. (Uden tilmelding)

Hver tirsdag morgen anvendes faciliteterne af TiTo holdet,
der også gør rent i saunaen indtil kl. 1030.

Døre til lokalerne er med kodelåse, kode udleveres til medlemmer.
Koden ændres med jævne mellemrum. Se Vejledningen

Saunaen styres manuel på timeren, "Æggeuret" til venstre for saunadøren. 
Timeren stilles til det antal minutter man ønsker at anvende saunaen.
Saunaen skal tændes min en halv time inden den skal anvendes.
Saunaen kan også tændes ved telefonisk fjernbetjening
 - instruktion gives ved medlemskab.

Projektøren ud over badestedet kan tændes på kontakten under el-tavlen.
(Kan kun tændes når saunaen er tændt)

Efter hvert besøg skal man rydder op efter sig,
og der skal låses og slukkes, når lokalerne forlades.
Hvis man er sidste mand i saunaen skal endvidere "Æggeuret" nulstilles,
 

Tilbage til nyheder