Bestyrelse i Skive Vinterbadeklub VISKI
Bestyrelsen har pr. 23. februar 2019 konstitueret sig således:


Formand:
Michael Queck
Solvangs Alle 12
7800  Skive
Mob.:41 32 04 02

Mail:
queckiskive@live.dk


Kasserer:

Charlotte Sejer Pedersen
Kirkevej 37B
7800  Skive
Mob.:31901918

Mail:
charlotte.sejer.pedersen@skolekom.dk
 


Elisabeth Harder
Egerishave 29
7800  Skive

Mob.: 20 63 09 28

Mail:
elisabeth.harder@kabelmail.dk


Jette Bregendahl
Strandvænget 58
7840 Højslev
Tlf. 21 66 84 87


Mail:
jette@bregendahl.dk


Webmaster
Christian Ramsgaard
Odgårdsvej 28
7800  Skive
Tlf. 97 52 80 61
61 10 31 07
Mail:  
CRAM@tdcadsl.dk

Suppleanter er Lotte Norup og Uffe Thomsen.
Revisor er Finn Laursen
Revisersuppleant er Steen E. Nielsen