Bliv Medlem                                                                                                  Tilbage til Nyheder

Har du lyst til at blive vinterbader i VISKI klubben?

Du kender måske et medlem,
eller bare hørt om vinterbadningens lyksaligheder?

Vil du  vide mere, og kunne du evt. tænke dig at blive medlem, skal du møde op
på en af klubbens INTRO-badedage. Her vil du have mulighed for at prøve
vinterbadning og får information om klubben.

Hvis du herefter skulle få lyst til at blive medlem, vil du få udleveret en indmeldel-
sesblanket, som du skal udfylde.

Tilmelding til INTRO-badning skal ske senest dagen før på mail. Til hvem, ses under det aktuelle opslag.

Når kontingentet er betalt og registreret vil du modtage en velkomstmail fra formanden,
og du kan herefter betragte dig som ligeværdigt medlem af VISKI, med de rettigheder
og pligter dette indebære.

Deltagelse i INTRO-badning er obligatorisk før indmelding kan ske.

INTRO-badedagene fremgår af aktivitetskalenderen  Klik her

 

 

Det årlige medlemskontingent er 500 kr.


 

Medlemstallets udvikling

Her kan du se, hvordan medlemstallet har udviklet sig gennem årene

I perioden 2010 til 2011 var antallet af betalende husstande pr. år:
2005: 19  -  2006: 35      -     2007:  46   -   2008: 59    -    2009: 66    -    2010: 69    2011: 78 

Fra 2012 er vi gået fra familiemedlemskaber til individuelle medlemskaber.
2012:  86  -  2013:  70  -  2014:  86  -  2015:  123  -  2016:  140  -  2017:  184