Bliv Medlem                                                                                                  Tilbage til Nyheder

Har du lyst til at blive vinterbader i VISKI klubben?

Du kender måske et medlem,
eller bare hørt om vinterbadningens lyksaligheder?

Vil du  vide mere, og kunne du evt. tænke dig at blive medlem, skal du møde op
på en af klubbens INTRO-badedage. Her vil du have mulighed for at prøve
vinterbadning og får information om klubben.
Praktiske oplysninger i forbindelse med INTRO-badning

Deltagelse i INTRO-badning er obligatorisk før indmelding kan ske.

Du vil til INTRO-badningen få udleveret en indmeldelsesblanket med dit navn anført.

Hvis du umiddelbart skulle få lyst til at blive medlem, kan du udfylde indmeldelsesblanketten, og aflevere den med det samme.

Du kan også tage den med hjem, og sende den til formanden, senest 31. december samme år. (se under "BESTYRELSE")

Tilmelding til INTRO-badning er ikke nødvendig, du møder bare op i klubhuset, nøjagtigt på det angivne tidspunkt.
INTRO-badedagene fremgår af aktivitetskalenderen

Når kontingentet er betalt og registreret vil du modtage en velkomstmail fra formanden,
og du kan herefter betragte dig som ligeværdigt medlem af VISKI, med de rettigheder
og pligter dette indebære.

VISKI's Privatlivspolitik

Det årlige medlemskontingent er 500 kr.
Konto nr. 7890    3402069


Medlemstallets udvikling

Her kan du se, hvordan medlemstallet har udviklet sig gennem årene

I perioden 2010 til 2011 var antallet af betalende husstande pr. år:
2005: 19  -  2006: 35      -     2007:  46   -   2008: 59    -    2009: 66    -    2010: 69    2011: 78 

Fra 2012 er vi gået fra familiemedlemskaber til individuelle medlemskaber.
2012:  86  -  2013:  70  -  2014:  86  -  2015:  123  -  2016:  140  -  2017:  184   -  2018:  254