Hej bestyrelse i viski,
 
Efter diverse sonderinger indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde i viski mandag d. 15. jan. kl. 16.30 på Åkjærsvej 6 med følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen
 
3. Afvikling af generalforsamling
 
4. Fremtidige arrangementer
 
5. Påsætning af "vagter"
 
Runden
 
Evt.
 
Fastsættelse af næste møde.
 
                        - med viski-hilsen;Peter.