Dagsorden for bestyrelsesmøde onsdag d. 8/11 kl. 16.30 hos undertegnede.
 
 
1. Godkendelse af referat.
 
2. Status angående moderniseringsplaner.
 
3. Medlemssituationen.
 
4. Konkret planlægning af kommende arrangementer.
 
Runden.
 
Evt.
 
Fastsættelse af næste møde.
 
 
Med Viski-hilsen, Peter.