Gæster.                                 Tilbage til Nyheder

Personlige gæster

Har du som medlem af VISKI lyst til at invitere en gæst, er du selvfølgelig velkommen til det. Du skal blot orientere et medlem af bestyrelsen hvem det er, og hvornår.

Man kan maksimalt have den samme gæst med to gange, herefter skal der ske en indmelding i klubben, hvis man ønsker at fortsætte.

Gruppearrangementer

Gruppearrangementer kan arrangeres efter nærmere aftale med bestyrelsesmedlem Elisabeth Harder på tlf.: 20 63 09 28 eller mail: elisabeth.harder@kabelmail.dk

SE GÆSTEREGLERNE

INTRO-badning

I denne sæson, vinteren 2017-18 er der INTRO-badning

Søndag den 08. oktober kl. 11.00.

Torsdag den 26.oktober kl. 19.00.

Lørdag den 11. november kl. 09.00.

Lørdag den 6. januar kl. 09.00.

Søndag den 4. februar kl. 11.00.

 

Alle er velkommen til at melde sig til en åbent hus dag.

Tilmelding til Mail: quecikskive@live.dk