Gæster.                                 Tilbage til Nyheder

Personlige gæster

Har du som medlem af VISKI lyst til at invitere en gæst, er du selvfølgelig velkommen til det. Du skal blot orientere et medlem af bestyrelsen hvem det er, og hvornår.

Man kan maksimalt have den samme gæst med to gange, herefter skal der ske en indmelding i klubben, hvis man ønsker at fortsætte.

Gruppearrangementer

Gruppearrangementer kan arrangeres efter nærmere aftale med bestyrelsesmedlem Elisabeth Harder på tlf.: 20 63 09 28 eller mail: elisabeth.harder@kabelmail.dk

SE GÆSTEREGLERNE

Der kan ikke planlægges arrangementer i weekenden og på helligdage jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 22.januar 2018. Se referat punkt 7d.