Gæster og eksterne arrangementer      

Tidspunkter
Gæster og eksterne arrangementer er velkomne alle dage, dog undtaget:
Tirsdage fra kl. 0700 til 1030.
Fredage fra kl. 1330 til 1700.
Søndage fra kl. 0700 til kl. 1030.
Saunaen kan endvidere være optaget af saunagus-arrangementer. Se aktivitetskalenderen.

Personlige gæster (1 gæst)
Som medlem af VISKI kan man invitere en gæst,
som kunne tænke sig at prøve at vinterbade.

Der må kun medtages en gæst pr. gang.
Samme gæst må kun medtages to gange pr. sæson.
Herefter henvises til introbadning og evt. medlemskab.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange et medlem må medtage en gæst.

(Bemærkning fremkommet under drøftelserne på generalforsamlingen 2019):
Det er fortsat gratis for medlemmer at medtage en gæst – men ved flittig brug af denne
mulighed opfordres der til at give klubben en ”erkendtlighed”).

Den der invitere er ansvarlig for, at klubbens vedtægter
og bestemmelser overholdes, og at lokalerne forlades
som de er modtaget.
 

Eksterne arrangementer (mere end 1 gæst)
Det er muligt for medlemmer at arrangere eksterne arrangementer
(for venner, kollegaer, familie m.v.).

Alle arrangementer koordineres med en af bestyrelsen udvalgt person
(pt. Elisabeth Harder på tlf.: 20 63 09 28 eller mail: elisabeth.harder@kabelmail.dk)
og alle arrangementer fremgår af aktivitetsoversigten
(med ansvarligt medlem, tidsrum og antal).

Varigheden af et arrangement i saunaen begrænses til en time inkl. omklædning.
Herefter kan klubhuset anvendes i halvanden time.

(Husk VISKI´s øvrige medlemmer altid er velkommen til at bruge saunaen selvom der
gennemføres et eksternt arrangement).

Prisen for et arrangement er fortsat en flaske morgenbitter.

Der skelnes mellem skoleklassearrangementer og andre eksterne arrangementer.
Skolearrangementer kan kun gennemføres i ”skoletiden” og ikke fredag efter kl. 13:30.

Antallet af andre eksterne arrangementer begrænses til to om ugen og max. et pr. dag.

Den der invitere er ansvarlig for, at klubbens vedtægter
og bestemmelser overholdes, og at lokalerne forlades
som de er modtaget.

Tilbage til Nyheder