VISKI Generalforsamling 20. februar 2015                 Tilbage

NP som er valgt til dirigent leder mødet professionelt.

Heidi fremlægger regnskabet for sidste gang.

Rengøringsholdet takkes for det fine arbejde med en vingave.

56 medlemmer var fremmødt, lige halvdelen af medlemmerne.

Afgående Viking Tom udnævnte Kaja til ny Skjoldmø

Jette stod for at overrække årets Hun-Pingvin til Conni

I anledning af jubilæumsåret, havde bestyrelsen bestemt,
at der skulle udnævnes både en Hun-Pingvin og en Han-Pingvin

Svend stod for udnævnelsen af årets Han-Pingvin, som i år blev Leon.

Efter 2 timers generalforsamling og en god debat, var der Meksikanske pandekager med salat.
Endnu en gang et vellykket arrangement.