Der indkaldes hermed til generalforsamling:

 

Tid: Fredag 24. Februar 2017 - kl. 1730

Sted: Skive Sejlklubs lokaler

 

Tentativ dagsorden jf. vedtægterne - tilmelding  og endelig dagsorden udsendes  i uge 6.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabet fremlægges af kassereren.

4. Indkomne forslag. Sendes til queckiskive@live.dk senest 05. Februar 2017. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2018) 

6. Valg til bestyrelsen (for to år) på valg er: Rikke (modtager genvalg for et år) og Chr. (modtager genvalg)

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (for et år): På valg er 1. suppleant Uffe Thomsen (modtager genvalg) og 2. suppleant Leif Ullits (modtager ikke genvalg). 

8. Valg af en revisor (for to år): På valg er Holger Hvid Olesen (modtager ikke genvalg).

9. Valg af revisorsuppleant (for et år): På valg er Steen Nielsen (modtagergenvalg).

10. Eventuelt