Hvornår                                      Tilbage til nyheder

Vinterbadning foregår i perioden primo oktober til ultimo marts.

I princippet kan VISKI-medlemmer bade 24/07/365. Der er dog faste badedage,
hvor saunaen tænder automatisk.

De faste badedage er i vinterbadesæsonen følgende:

Hver fredag: Kl. 16.00 synger vi fredagssangen i saunaen og måske er der nogen der sørger 
for "Badevand".
Saunaen er varm fra kl. 15.00 til 17.00.

Hver søndag: Kl. 09.00 synger vi søndagssangen i saunaen.
Klubben byder på et stykke morgenbrød, kaffe og måske lidt "Badevand", ved selvbetjening 
og så længe der er noget.  (Uden tilmelding)
Saunaen er varm fra kl. 08.00 til 10.00.

Hver tirsdag: Saunaen er varm fra kl. 08.00 til 09.00.  
OBS! Saunaen er herefter lukket til kl. 1030 pga. rengøring.

Hver onsdag: Saunaen er varm fra kl.  15.30 til 17.00.

Hver torsdag: Saunaen er varm fra kl. 08.00 til 09.00.

Adgang til omklædning og sauna: Medlemmerne informeres af bestyrelsen.

Rumopvarmning:  Styres af termostater på radiatorer. 

Saunastyring: Saunaen tænder og slukker automatisk på de angivne tidspunkter. 
Herefter kan saunaen styres manuel på timeren, "Æggeuret" til venstre for saunadøren. 
Vejledning til timeren sidder ved saunadøren.
Saunaen kan også tændes ved fjernbetjening - instruktion gives ved henvendelse til formanden.

Efter hvert besøg: Skal man rydder op efter sig. Hvis man er sidste mand skal "Æggeuret" nulstilles,
og der skal låses og slukkes, når stedet forlades.

Uden for sæsonen: kan saunaen ikke benyttes, men alle er dog velkommen til at bade og benytte
omklædningsrummene, dog under hensyntagen til, at det er windsurferne, der er primære brugere
af huset i sommersæsonen.