Hvornår                                      Tilbage til nyheder

Vinterbadning foregår i perioden primo oktober til ultimo marts.

Saunaen kan i vinterbadesæsonen benyttes på følgende tidspunkter:


Bemærk! Hvor der er anført "Kun medlemmer" kan der ikke medtages gæster.

Uden for sæsonen: kan saunaen ikke benyttes, men alle er dog velkommen til at bade og benytte
omklædningsrummene, dog under hensyntagen til, at det er windsurferne, der er primære brugere
af huset i sommersæsonen.