Tilbage til OM KLUBBEN

Vores første formand, Peter Mikkelsens beretning om, hvordan Vintebadeklubben i Skive er opstået.
 
Krøniken om Vinterbaderne i Skive.
 
   Man må træde til handling, inden glemslens tåger fuldstændig slører det klare historiske tilbageblik. Derfor følger der nu den hudløst ærlige og veldokumenterede beretning om, hvordan en af Skives yngste og dermed nyeste klubber blev søsat og stødte fra land.
 
  Gennem mange år - faktisk siden 1983 - har Leo Rasmussen og undertegnede muntret sig med boldspil på banerne ved Åkjærsvej. Sammen med andre lystige ungersvende har vi efter egen mening spillet fodbold på et meget højt teknisk niveau i klubben B 83. Når lungekapaciteten og bentøjet har krævet en pause, har vi ofte funderet over, om vi ikke ved vintertide også kunne nyde byens og egnens herlighedsværdier på anden værdig vis. Altså lå vinterbadning lige til højrebenet! Men ak og ve! I en del år blev det skammelig nok kun ved snakken. Men så skete der noget i 2004...
 
 Borgmester Per Jeppesen barslede med Maritime Drømme, og i samme moment bragte Politiken flere sider om vinterbadningens lyksaligheder for krop og sjæl. Alt sammen kunne man læse i avisen lørdag den 7. februar 04. Hermed var gnisten til handling tændt. Løs snak og pjat blev afløst af kontant alvor. Telepatisk kommunikation mellem Leo og undertegnede mundede ud i rådslagning om mulige vandhunde og vikinger blandt godtfolk i Skive og omegn. Disse kåde voksne legebørn inviterede vi til et sonderende møde onsdag den 17. marts på Åkjærsvej 6. Tanken om at danne en klub blev præsenteret og som en steppebrand bredte der sig en øjeblikkelig begejstring for - og euforisk opbakning til ideén. Deltagerne formidlede planen videre til andre potentielle vinterbadere. Dette skete naturligvis som ringe i vandet!
 
Af hensyn til offentlig lødighed og anerkendelse måtte vi nødtvungent sætte verdens mindste annonce i Folkebladet for at kundgøre indkaldelsen til stiftende generalforsamling torsdag den 22. april 04 hjemme hos undertegnede. I de historiske annaler fremgår det, at følgende deltog i dette første formelle møde i klubben:
 
 Leo Rasmussen, Ove Jensen, Birgit og Christian Ramsgaard, Bodil Lie, Mona og Leif Bungum, Bjarne Mathiasen, Carsten Møller og Alice og Peter Mikkelsen. Alle fremmødte blev valgt til en post. Hermed blev grundstenen lagt til den stil i klubben, at man som medlem og aktør byder ind med initiativer til fælles glæde og fornøjelse under den badehætte, der hedder klubbens ve og vel. Disse utallige og stærkt varierede pusten liv i klubbens indhold inspirerer i det fælles samvær såvel i vandet som i saunaen. Det er et tydeligt og kraftfuldt udtryk for, at VISKI bliver, hvad vi gør den til. Endnu har det ikke været nødvendigt med kunstigt åndedræt!
 
Klubben har fra starten anvendt roklubbens lokaler. Her blev vi mødt med åbne arme og stor gæstfrihed. I dag lever vi fint side om side efter en fælles aftale. Egentlig skulle vi ifølge Maritime Drømme dele nybyggede lokaler med vandskiklubben. Men af uransalige tekniske grunde, kunne dette ikke lade sig gøre. Derefter satsede vi på bygningen af en nyskabende badebåd, men her ønskede kommunen ikke at dække driftsomkostningerne, ligesom den endelige indretning af båden viste sig uegnet til formålet. Altså, sank dette geniale forslag. Men til alt held består klubben ikke af sure og vrantne personer. Så livslysten og badeglæden ved at få det kolde ”kick” er intakt. Det mener åbenbart cirka halvtreds mennesker, der værdsætter vand, lys og luft over fjorden - samt hinandens ligefremme og ukunstlede selskab og fællesskab.
 
Christian Ramsgaard er navnefader til klubben. Via en sammentrækning af Vinterbaderne i Skive til VISKI nåede han frem til dette mundrette og let genkendelige navn, som også anvendes på klubbens hjemmeside. Denne bestyrer Christian med kyndig og hurtig hånd, så den er læseværdig og meget aktuel. Denne anbefalelsesværdige side rummer klubbens nyeste historie, hvor man grundigt informeres om hændelser, overvejelser og beslutninger. Kobler man ovenstående ”gamle” krønike med hjemmesidens nutidige, får man forhåbentlig et givtigt indblik i - og overblik over klubbens liv og levned.
 
Peter Mikkelsen
den 11.10.2006