Dagsorden for bestyrelsesmøde i viski hos Eva mandag d. 5 maj 08 kl. 16.30:

1. Godkendelse af referat

2. Medlemssituationen ved Bodil

3. Kommende arrangementer

4. Foreløbig status vedrørende renoveringen i roklubbens lokaler

Runden

Evt.

Næste møde.

Med viskihilsen, Peter.