Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski mandag d. 7/4 - 08 kl. 17.00 hos Bodil på Klitrosevej 12.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Medlemssituationen ved Bodil

3. Drøftelse af samarbejdet med roklubben i lyset af renoveringen af roklubbens lokaler

4. Kommende arrangementer

Runden

Evt.

Fastsættelse af næste møde.

- med Viskihilsen, Peter.