Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski d. 7/10 - 09 kl. 16.45 hos undertegnede:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Indkøb af materialer
 
4. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Fastsættelse af næste møde.
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.