Hermed dagsorden for møde i bestyrelsen i Viski hos Eva d. 9/12 - 08 kl. 16.45:
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
- med venlig Viskihilsen,
 
Peter.