Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde hos Christian ved Lyby Strand onsdag d. 10 juni 09 kl. 17.00:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Evaluering af sæsonen 08/09
 
4. Forberedelse af næste års sæson
 
5. KFUM- spejderlejr ved Christian
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde
 
 
Med viskihilsen,
 
Peter.