Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski hos Jane Bitsch, Nørre Allé 11 1.th. onsdag d.11/6 - 08 kl. 16.30:
 
1. Godkendelse af referat.
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Planlægning af næste år. ( husk kalender )
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
Med Viskihilsen, Peter.