Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski hos Christian tirsdag d. 11/11 - 08 kl. 16.45:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde
 
- med venlig Viskihilsen, Peter.
 
PS: Bemærk tidspunktet!