Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski mandag d. 12 januar 2009 hos Jane kl. 16.45:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
Viskihilsen,
 
Peter.