Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski onsdag d. 13/1 - 2010 kl. 16.45 hos Christian
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Renovering af Roklubbens lokaler
    Formand for Skive Roklub, Bjarne Linnebereg deltager under dette punkt
 
3. Medlemssituationen ved Bodil
 
4. Kommende arrangementer
 
5. Hjemmesiden
 
6. Pingvinteksten
 
Runden
 
Evt.
 
Fastlæggelse af næste møde
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.