Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i VISKI hos undertegnede mandag d. 15/9 08 kl. 16.30:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemmssituationen ved Bodil
 
3. Anskaffelse af saunaovn
 
4. Detailplanlægning af sæsonstarten d. 5/10
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
Med Viskihilsen, Peter.