Hej bestyrelse i Viski,
 
 
Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski d. 17/1 - 08 kl. 16.30 hos Christian.
 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
 
2. Aktivitetstilskud og regnskab ved Bodil
 
3. Medlemssituationen ved Bodil
 
4. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Fastsættelse af næste møde.
 
- med Viskihilsen, Peter.