Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski tirsdag d. 17/2 09 kl. 16.45 hos undertegnede:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssisuationen ved Bodil
 
3. Ansøgning til Bustrupfonden
 
4. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
Viskihilsen,
 
Peter.