Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski onsdag d. 18/3 - 09 hos Bodil kl. 16.45:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Ansøgning til SIS
 
4. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.