Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski hos Eva onsdag d. 19/8 09 kl. 16.45:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
4. Drøftelse af "udmærkelsessymboler" på grundlag af Evas billeder
 
Runden
 
Evt.
 
Fastlæggelse af næste møde
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.