Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski d. 20/2 - 08 kl. 16.30 hos Leo.

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

2. Medlemssituationen ved Bodil

3. Kommende arrangementer

Runden

Evt.

Fastsættelse af næste møde