Hermed dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski tirsdag d. 21/4 - 09 kl. 16.45 hos Christian:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.