Dagsorden for bestyrelsesmødet VISKI hos Bodil tirsdag d. 21 okt. 08 kl: 16.45:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
- venlig Viskihilsen, Peter.
 
OBS: Bemærk mødetidspunktet!