Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski d. 21 nov. 07 kl. 16.30 hos Ingelise.
 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Evt. nyt om kulturfærgen
 
4. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Fastsættelse af næste møde.
 
- med viski-hilsen, Peter Mikkelsen.