Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski tirsdag d. 25/3 - 08 kl. 16.30 på Åkjærsvej 6, Skive.
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommunikation i Viski
 
4. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Fastsættelse af næste møde.
 
- med Viskihilsen, Peter.