Dagsorden for bestyrelsesmøde i Viski torsdag d. 26/11 09 kl. 16.15 hos Bodil:
 
 
1. Godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen ved Bodil
 
3. Kommende arrangementer
 
Runden
 
Evt.
 
Fastlæggelse af næste møde.
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.