Dagsorden for bestyrelsesmøde i VISKI onsdag d. 26/9 07 kl. 16.30 på Klitrosevej 12.
 
 
1. godkendelse af ref.
 
2.budget ved Bodil
 
3.indkøb
 
4.kommende arrangementer - herunder nyt låsesystem i roklubben og " Christianometer."
 
5 evt. nyt om husbåd
 
Runden
 
Evt.
 
Næste møde.
 
PS: Bemærk at mødet afholdes hos Bodil efter invitation. Tak for indbydelsen!
 
 
- med VISKI - hilsen, Peter.