Hej bestyrelse,
 
 
Hermed dagsorden for et kort møde efter Måneskinsbadning d. 29/1 10
 
 
1. godkendelse af referat
 
2. Medlemssituationen v/ Bodil
 
3. Planlægning af generalforsamling
 
Runden
 
Evt.
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.