Referat fra d. 21/11 – 07 – bestyrelsesmøde i Viski.

Alle mødt.

Ad 1. Intet at tilføje.

Ad 2. Bodil fremlagde og redegjorde for opdateret medlemsliste.
Bestyrelsen glæder sig over den store opbakning og tilgang af nye medlemmer.

Ad 3. Drøftelse om fordele og ulemper ved realiseringen af en evt.    
Kulturfærge. Det er en lang proces. Og det bør nævnes, at klubben endnu ikke har
modtaget en officiel henvendelse.

Ad 4. Decemberarrangementet bliver det traditionelle sildebord.
I år afholdes det fredag d. 21/12 efter badning.

Se indbydelsen på hjemmesiden.

Januararrangementet bliver morgenkaffe efter badning søndag d. 20/1.

Runden.

Ingelise orienterede om praktiske forhold vedrørende benyttelsen af roklubbens lokaler.
Efter anmodning fra roklubben rengør viski saunaen tre gange i løbet af sæsonen.
Første gang bliver fredag d. 14/12 efter badning. Det tager bestyrelsen sig af.

Endvidere skal viskimedlemmer for fremtiden benytte bagindgangen dvs.
porten til bådehuset som indgang.

Se yderligere herom på hjemmesiden.

Intet at tilføje til evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Christian Ramsgaard torsdag d. 17/1 – 08 kl. 16.30.

Skive d. 22 nov. 07

Referent med viskihilsen, Peter Mikkelsen.