Hermed følger referat fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt d. 11/6 08 hos Jane:

Alle mødt

Ad 1. Intet at tilføje

Ad.2. Intet at tilføje

Ad.3. Bestyrelsen stiler efter følgende arrangementer for sæsonen 08 - 09

Søndag d. 5/10 2008 sæsonåbning med badning kl. 11.00 med efterfølgende sammenkomst på Strandtangen kl. 12.00.
Eva kontakter restauranten

November. Udflugt til Århus med besøg hos Jomsborg.
Bodil og Eva kontakter Jomsborg.

Fredag d. 19/12 badning med efterfølgende julesild.

Januar. Tarokaften med familien Laursen. Roklubben indbydes til dette arrangement.
Undertegnede kontakter familien Laursen

Fredag d. 27/2 - 09 generalforsamling.

Fredag d. 27/3 - 09 Måneskinsbadning

Søndag d. 26/4 - 09 afslutning.

Maj 09. Furtur.

Jane kontakter Stéen.

Runden.

Undertegnede orienterede om formandsmøde i SIS. Ligeledes kontakter jeg Bjarne Linneberg vedrørende lån af roklubbens lokaler til afvikling af ovennævnte arrangementer.

Bodil fornyr CVR nummeret. Endvidere kontakter hun atter Salling Bank for evt. fremtidig bankforbindelse.

Evt.

Turnus for "vagter:"

Undertegnede    5/10
Bodil                10 - 12 okt.
Christian           17 - 19 okt
Eva                   24 - 26 okt.
Jane                 31 okt. og 2/no

Herefter ruller "værtsskabet" efter ovenstående model...

Næste møde afvikles hos undertegnede mandag d. 15/9 kl. 16.30.

Med Viskihilsen, Peter

OBS: Tak til Jane for en nydelse af servicering!