Hermed referatet fra bestyrelsesmøde afholdt d. 20/2 - 08,
 
Alle mødt
 
1. Intet at tilføje
 
2. Bodil orienterede om, at antallet af indbetalte kontingenter dags dato er 53.
 
3. Viski har d. 19/2 modtaget en officiel henvendelse fra kulturregion og kommunen. Læs den på hjemmesiden.
    Bestyrelsen drøftede beretningen til generalforsamlingen - og herunder især det væsentligste punkt, nemlig klubbens  
    hjemsted og tilhørsforhold. Oplægget til medlemmerne på generalforsamlingen følger den velkendte linje, som den kan 
    læses i indlægget fra d. 13/2 på hjemmesiden under FORUM med undertegnede som ophavsmand.
    Praktiske opgaver til generalforsamlingen blev ligeledes fordelt i bestyrelsen.
 
Runden. Efter ønske fra Bodil bliver tiderne for badesæsonen lagt på hjemmesiden.
 
Evt. Intet at tilføje.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos undertegnede tirsdag d. 25/3 kl. 16.30.
 
- med Viskihilsen, Peter Mikkelsen.
 
Skive d. 20/2 - 08
 
PS: Tak til Leo for godt værtsskab.