Hermed referat fra bestyrelsesmøde i viski d. 7/4 - 08 afholdt hos Bodil.

Alle mødt. Speciel velkomst til Eva som nyt medlem.

Ad. 1
I
ntet at tilføje

Ad. 2
Medlemslisten blev ført up-to-date. Proceduren for ændringer vedrørende nøglekort blev fastlagt.

Ad. 3
Drøftelser vedrørende renoveringen af roklubbens lokaler og de næste trin i forbindelse med emnet.
Se i øvrigt Christians omtale af mødet mellem roklubben og viski på hjemmesiden.

Bodil har undersøgt mulighederne for lånoptagelse og arbejder videre på sagen.

Christian kontakter Peter Svendsen fra kommunen ang. Skiveordningen for støtte til leje.

Undertegnede gør det samme for anden gang hos Erik Preisler fra SIS.

Bodil tager en kontakt til Jomsborgfonden i samme forbindelse.

Eva undersøger mulighederne for sponsorstøtte.

I samme anledning opsøger Christian atter Polar Is.

Ad. 4
Sæsonafslutningen d. 27/4 bliver afholdt på Lundø. Indbydelse udformes af Bodil og Christian
og følger senere.

Jane tager sig af den praktiske opfølgning af maj-arrangementet i samarbejde med Verner og Sten

Runden
Eva kontakter kommunen vedrørende renovering af den knækkede bro på Strandtangen

Oles velkomstfolder trykkes af Jane og udleveres til nye medlemmer. Tak til Ole for initiativet.

Hos Stevan indhentes ioformation om årsmødet i VIFU, når viski har modtaget det officielle referat.

Evt.
Intet at tilføje.

Næste møde afholdes hos Eva d. mandag d. 5/5 - 08 kl. 16.30.

- med viskihilsen, Peter.

PS: Tak til Bodil for godt værtsskab.