Hermed referatet fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt d. 5/5 - 08 hos Eva:

Alle mødt

Ad.1
Intet at tilføje

Ad. 2
Medlemslisten ført a joúr ved Bodil

Ad. 3
Jane redegjorde for de praktiske detaljer vedrørende turen til Snævringen d. 29 maj. Diverse opgaver blev fordelt.

Se indbydelsen på hjemmesiden.

Ad. 4
Bestyrelsen afventer resultater af allerede iværksatte tiltag angående renoveringen.
Processen vil forløbe over mange trin, som vil blive fulgt op fra Viskis side.

Runden
Bodil oplyser, at klubben har modtaget 712 kr fra kommunen i aktivitetstilskud.
Hun afventer endvidere tilbagemelding fra Salling Bank ang. finansielle spørgsmål.

Eva takker kommunen for svar i forbindelse med renovering af badebroen og minder om,
at broen bør forlænges til sin oprindelige længde ifølge Maritime Drømme.

Mads Østergård er villig til at foreslå modernisering af klubbens vedtægter. Det vil ske i god tid inden næste generalforsamling.
Han er desuden klar til at påtage sig opgaven som dirigent.

Evt.
intet at tilføje.

Næste møde afholdes hos Jane onsdag d. 11/6 kl. 16.30.

Med Viskihilsen, Peter.