Referat fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt d. 15/9 08.
 
Alle mødt.
 
Ad. 1 Intet at tilføje.
 
Ad. 2 Intet at tilføje.
 
Ad. 3 Vedrørende indkøb af ovn til sauna i Roklubben. Christian kontakter Bjarne Linneberg
angående de nærmere og konkrete detaljer i forbindelse med renoveringen. Undertegnede tager
kontakt til kasserer Chris Sørensen i SIS for evt. at opnå udsættelse af køb af ovn, indtil vi kender
de nærmere planer for saunaens indretning.
 
Ad. 4 Eva, Bodil og Christian udformer indbydelse til sæsonstart d. 5/10. Undertegnede henvender
sig til Folkebladet, mens Jane har folder klar til nye medlemmer.
 
Runden. Bystyrelsen renser området omkring broen for sand onsdag d. 17/9 kl. 19.00.
 
Evt. Intet at tilføje.
 
Næste møde afholdes hos Bodil tirsdag d. 21/10 08 kl. 16.45. 
 
Med Viskihilsen, Peter.