Referat fra bestyrelsesmøde hos Bodil d. 21/10 - 08.
 
Alle mødt
 
Ad. 1 Intet at tilføje.
 
Ad. 2 Intet at tilføje.
 
Ad.3 Vi stiler efter en tur til Jomsborg i Århus søndag d. 16/11. Bodil kontakter Jomsborg, mens Eva
 tager kontakt til et evt. spisested. Sammen med Christian udformer de en invitation, når de endelige detaljer er klar.
 
Runden. Bodil orienterede om klubbens overgang til Salling Bank som ny bankforbindelse.
 
Evt. Intet at tilføje.
 
Næste møde afholdes hos Christian Ramsgaard tirsdag d. 11/11 kl. 16.45.
 
Med Viskihilsen, Peter.