Hej bestyrelse,
 
Hermed følger referatet fra bestyrelsesmøde afholdt hos Christian d. 11/11 - 08.
 
 
Alle mødt.
 
Ad. 1 Intet at tilføje.
 
Ad 2 Udlevering og tjek af medlemsliste ved Bodil.
 
Ad 3 Sytten medlemmer har tilmeldt sig udflugten til Jomsborg. Bodil og Eva udarbejder fordeling af personer til bilerne og kørselsvejledning. Undertegnede fremskaffer gave til Jomsborg.
 
Runden
Eva og Christian deltager i Jomsborgs jubilæumsarrangement d. 17/ 1 - 09.
Spuling af sauna d. 21/11.
 
Evt. Intet at tilføje.
 
Næste møde afholdes hos Eva d. 9/12 kl. 16.45.
 
Med Viskihilsen, Peter.