Hermed referat fra bestyrelsesmøde i Viski d. 9/12 - 08 afholdt hos Eva:
 
 
Alle mødt
 
Ad 1 Intet at tilføje
 
Ad 2 Ajourføring af medlemslisten ved Bodil
 
Ad 3 Indledende drøftelser af traditioner og skikke i klubben. Udmøntning sker på de næste møder
 
Runden
 
       Lys giver liv og hygge. Derfor undersøger Jane markedet for lysholdere til levende lys stillet op i det fri langs vores "gangsti" og på broen under den mørke årstid.
 
Evt. Intet at tilføje
 
Næste møde afvikles hos Jane mandag d. 12/1 - 09 kl. 16.45.