Hermed referat fra bestyrelsesmøde i Viski d. 17/2 -09:
 
Afbud fra Eva
 
Ad 1. Intet at tilføje
 
Ad 2. Bodil har sendt kontingentopkrævninger til 72 medlemmer. Heraf har pt 45 allerede betalt. Glædelig hurtig opbakning.
         Efter generalforsamlingen informere Bodil roklubben om udmeldte samt nye medlemmer af hensyn til systemet med
         nøglekort.
 
Ad 3. Viski ansøger Bustrupfonden om 20.000 kr til forbedring af sauna- og omklædningsfaciliteterne.
 
Ad 4. Bestyrelsen aftalte de praktiske dtaljer vedrørende generalforsamlingen.
 
Runden.
        Bodil betaler kontingent til SIS.
        Christian koordinerer deltagelsen i den kommunale lederfest.
        Bodil og undertegnede deltager i SIS-møde d. 31/3.
        Måneskinsbadning skal evt. rykkes frem fra fredag til torsdag aften. Vi spørger hos medlemmerne til badning.
 
Intet til evt.
 
Næste møde afholdes hos Bodil mandag d. 2/3 kl. 16.45.
 
med Viskihilsen,
Peter.