Hermed referat fra bestyrelsesmødet hos Bodil d. 18/3 - 09:
 
 
Alle mødt
 
 
Ad 1 Intet at tilføje
 
Ad 2 Bodil og Christian korrigerer medlemslisten på hjemmesiden.
Bodil betaler roklubben for yderligere fire nye medlemmer.
I alt betales der for 66 nuværende betalende kontingenter.
 
Ad 3 Undertegnede udformer et udkast til skrivelsen til SIS ang. tilskud til renovering af sauna -
og omklædningsfaciliteterne. Bestyrelsen afventer arkitektens tegninger og prisoverslag inden
den endelige udformning.
 
Ad 4 Jane ændrer invitationen til nymåneskinsbadning. Programmets indhold fastholdes.
 
Runden - Bestyrelsen foretager spuling fredag d. 17/4 efter badning.
 
Intet til evt.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes ekstraordinært efter badning fredag d. 3/4. Her færdiggøres
skrivelsen til SIS.
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes hos Christian tirsdag d. 21/4 kl. 16.45
 
PS: Tak til Bodil for hyggelige rammer omkring mødet.
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.