Hermed følger referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 21/4 - 09 hos Jane:

Alle mødt

Ad 1. Interesserede bestyrelsesmedlemmer deltager i SIS-møde d. 19/5 kl. 17.00 i KCL.
Emnet er prioritering af klubbernes anlægsønsker.

Ad 2. Christian udformer et nyt skema for indmeldelse i Viski.

Ad 3. Jane koordinerer afslutningsarrangementet søndag d. 26/4.

Sammenkomsten i maj bliver i år en udflugt til Fur torsdag d. 28/5. Turen indeholder natur/kultur v/ Steen,
badning og afsluttende  spisning på Fur Bryghus. Mere info + invitation forfattet af Jane følger.

Runden.

Bodil ansøger om materialetilskud fra kommunen til indkøb af højtryksrenser, skoreoler, termometre og øse.

Undertegnede retter for tredje gang en henvendelse til kommunen vedrørende det fælles ønske fra roklubben
og Viski om oprensning i havneområdet.

Evt.

Christian har ajourført medlemsliste på nettet.

Næste møde afvikles ved Lyby Strand d. 10/6 kl. 16.45 med Christian som vært.  

Ref. med Viskihilsen,

Peter.

PS. Tak til Jane, der trådte til som værtinde med kort varsel!