Hermed referat fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt hos Eva d. 19/8 - 09:
 
 
Alle mødt
 
Ad 1. Referatet godkendt
 
Ad 2. Intet at tilføje
 
Ad 3. Strandtangen er reserveret af Bodil til åbningsseancen. Sammen med Christian udformer hun indbydelsen.
 
Ad 4. Eva indkøber ti pingviner beregnet til "udmærkelsespræmier." - Jane forfatter udkast til medfølgende tekst.
 
Runden
 
Klubben tilmelder ingen deltagere/ hjælpere til for-spejderstævnet. Tidspunkterne kan ikke passe med evt. deltageres fritid.
 
SAM har mulighed for at placere en hjertestarter i havneområdet. Vi er indbudt til kursus og yderligere information. Bodil forhører
sig om flere detaljer og foretager det fornødne. Bestyrelsen går varmt ind for anbringelsen af en hjertestarter i området.
 
Vores hjemmeside er som tidligere nævnt blevet gransket/ evalueret af unge studerende fra Århus. Christian forhører sig
vedrørende resultatet. Måske kan vi få nye idéer til den nuværende udformning.
 
Viski deltager i Det Grønne Kort, hvor unge ikke-foreningsvante mennesker evt. kan få smag for en idræt i lokalområdet.
SIS koordinerer og styrer. Vi får mere info senere.
Oprensningen i havnen medfører uddybning af vore badeområder omkring Sejlklubbens bro. Det medfører forhåbentligt,
at vandkvaliteten kan sikres også i de mere udsatte perioder af året.
 
Ifølge Bjarne Linneberg, formand for Roklubben er den meget ønskede og omtalte renovering af klubbens omklædnings-
og saunafacilieter i spil på kommunens budgetseminar i slutningen af august. Efter sigende er der tale om et beløb på
2 mill kr i KEFT-regi. Vi krydser fingre!
Viski har atter søgt om støtte på 10.000 kr fra Skive Festival til dette formål.
 
Eva foreslår, at vi efter oprensningen er opmærksomme på evt. nye badesteder i området. Alt sammen af hensyn til vandets
kvalitet og almindelig forfriskende variation.
 
Undertegnede henvender sig til Ole Pedersen angående fremstillingen af nye sokler til "James."
 
Bestyrelsen møder kl. 10.00 søndag d. 4/10 til klargøring af "åbningsceremonien."
 
Evt. Intet at tilføje
 
Næste møde afholdes hos undertegnede onsdag d. 7/10 kl. 16.45
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.