Hermed referat fra bestyrelsesmøde i Viski d. 7/10 -09:
 
 
Alle mødt.
 
 
Ad 1. Referat godkendt.
 
Ad 2. Medlemslisten opdateret ved Bodil.
 
Ad 3. Vedrørende materialetilskud fra SIS anskaffer Christian en højtryksrenser, Jane øse og termometer.
Dette sker i samarbejde med Bodil, der tager sig af regnskabet.
 
Ad. 4. Undertegnede kontakter Søren Sørensen angående whiskysmagning d.13 november for at aftale de konkrete detaljer.
Christian og undertegnede udformer invitation også gældende for roklubbens medlemmer.
 
Runden.
Bodil koordinerer deltagelsen i hjertestarterkurset. Pt er tidspunktet ukendt.
Drøftelse af økonomi og egenbetaling ved arrangementer.
Christian sætter tableauet for viski op i roklubbens lokaler og sætter sæsonforkortelsen på hjemmesiden.
"Værten" repeterer tag-sko-af reglen for medlemmerne under fællessamlingen inden badning.
Christian sender en mail ud for at oprette et "ishuggerkorps" til hjælp ved situationer med tyk is.
 
Evt. Intet at tilføje.
 
Næste møde afholdes hos Bodil d. 26/11 kl. 16.15
 
Med Viskihilsen,
 
Peter Mikkelsen.