Referat fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt d. 26711 09:
 
 
Alle mødt.
 
Ad 1 Referatet godkendt
 
Ad 2 Bodil opdaterede medlemslisten
 
Ad 3 De praktiske detaljer om Julesilden blev aftalt. Eva og Christian udformer invitationen
 
Runden
Hjemmesiden sættes på som punkt til næste møde
Til idébanken/ hængekøjen tilføjes førstehjælp og vinsmagning
Bestyrelsen foretager spuling af sauna og badefaciliteter d. 11/12 efter badning.
 
Næste møde afholdes onsdag d. 20/1 - 10 kl. 16.45 hos Christian.
 
Med viskihilsen,
 
Peter.