ferat fra bestyrelsesmøde i Viski afholdt d. 13/1 - 10 hos Christian:
 
 
Alle mødt
 
1. Referatet godkendt
 
2. Grundig gennemgang af tegning over renovering af Roklubbens lokaler og ønsker/ forslag hertil. 
Bjarne skal til møde hos kommunen d. 4/2. Han informerer Viski om mødets forløb.
 
3. Bodil redegjorde for medlemslisten og kontingentsituationen. Hende og Jane fremstiller laminerede medlemskort.
Klubben har modtaget materialetilskud fra SIS og 10,000 kr fra Beach Party Festival.
Endvidere forelagde Bodil ansøgning om aktivitetstilskud fra kommunen og gennemgik regnskabet for 2009.
 
4. Jane står for de praktiske detaljer vedrørende Måneskinsbadning. Endelig udformedes indkaldelsen til generalforsamling.
 
Intet at tilføje til Runden og evt.
 
Der afholdes et kort bestyrelsesmøde efter Måneskinsbadning
Det næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes hos Eva d. 3/3 kl. 16.30
 
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.