Hermed referat fra bestyrelsesmøde efter Måneskinsbadning d. 29 januar 2010:
 
Afbud fra Christian.
 
Ad 1 Referatet godkendt.
 
Ad 2 Bodil opdaterede medlemssituationen. Sammen med Jane udfærdiger hun nye medlemskort.
 
Ad 3 Generalforsamlingen blev planlagt vedrørende de formelle forhold og konkrete arbejdsopgaver.
Bodil sørger for den traditionelle mad, Eva for øl og vand og Jane for diverse erkendtligheder.
Christian lægger indkaldelsen ud på hjemmesiden.
 
Runden.
 
Bodil koordinerer klubbens deltagelse i kommende repræsentantskabsmøde i SIS.
Eva samler trådene angående deltagelse i kommunens lederfest. Desuden arbejder hun videre 
med en plan om at skifte turen
til Silkeborg ud med et besøg i Ålborg. Alt sammen med henblik på at studere renoverede faciliteter.
Jane arbejder på at skabe fastelavnsstemning i Viski søndag d. 14/2. Endvidere færdiggør hun de sidste d
etaljer angående udflugten til Sundsøre d. 18/4
 
Intet til evt.
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Eva d. 3/3 kl. 16.30.
 
Med Viskihilsen,
 
Peter.