Hermed følger referat fra bestyrelsesmødet i Viski afholdt d. 19/4 - 07
 
 
Alle mødt. Jens Peter Bergmann og Bjarne Linneberg fra roklubben deltog i drøftelsen af punkt 2.
 
 
Ad. 1. Bodil færdiggør og indsender ansøgning til SIS ang. tilskud til materialer.
 
Ad. 2. Leo udarbejder et oplæg til anlægsønsker fra Viski til SIS vedr. modernisering af sauna - og omklædningsfacilieter  
          i roklubben i lighed med de oprindelige planer. Jens Peter, Bjarne og den øvrige Viskibestyrelse konsulteres af Leo,  
          inden ansøgningen sendes til SIS.
 
Ad. 3. Intet at tilføje.   
 
Ad. 4. Sten, Leon og Bodil arrangerer fugletur søndag d. 20/5. Christian forsyner hjemmesiden med info.
 
Intet at tilføje Runden og evt.
 
Næste bestyrelsesmøde fastsættes efter et SIS - møde d. 30/5.
 
 
- med venlig viski - hilsen, Peter.